Bild 1.

Stolen ska helrenoveras!  tapetseraren har innan den kom till mig tagit bort allt tyg.

Bild 3.

Första lagret med linoljefärg är lagd!

Tidsåtgång ca 2 tim

Bild 5.

Detta är sista lagret av linoljefärgen! Vissa partier i stolen har fyra lager färg.

tidsåtgång 2-3 tim.

Bild 2.

Här har jag tagit bort all färg på mekanisk väg!

Tidåtsgång ca 16 tim

Bild 4.

Andra lagrets färg är lagd!

Tidsåtgång ca 2 tim.

Bild 6.

Stolen är nu färdig!

Tapetseraren Cecilia Danielsson,Långbrodalsvägen 12,Älvsjö.

073-9529672

har klätt stolen med nytt tyg.